Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Lỗ

Bãi Đồn- chằm
3.892.176
c2donglo@bacgiang.edu.vn